Akustik Per Krona, APK

Hur mycket får du för det du betalar?

Det är få bolag som vågar lova resultat. Du får köpa absorbenter och sedan “hoppas” det blir bra.

Vi gör inte så! Dubbla resultatet till halva pengen har vi ofta kommunicerat (APK=4).

Vi har tagit fram ett APK-index så att vi kan förmedla hur mycket bättre det blir!