Applikationer

Vi hanterar många olika segment

Vi mäter alltid före/efter för att visa resultat samt APK, tillsammans med en rapport.

Kontor

Restaurannger

Industrier (alla typer)

Skolor

Offentliga rummet

Sågverk

Bostäder/hem

Maskiner (Maskindirektivet samt ISO 11200)

Fläktar/Ventilation