TRIABS™

TRIABS™ superabsorbenter

 

TRIABS™ är en hörn- eller kantabsorbent och är mycket effektiv långt ner i frekvensområdet. Den balanserar C50 (taltydlighet) effektivt. Installation är mycket enkel i hörn och/eller i kanter. Hela rummet blir mycket lugnare och bättre.

Du väljer den färg du vill ha. Enkelt!