TRIABS™

TRIABS™ superabsorbenter

 

TRIABS™ är en hörn- eller kantabsorbent och är mycket effektiv långt ner i frekvensområdet.

Den balanserar C50 (taltydlighet) effektivt. Installation är mycket enkel i hörn och/eller i kanter.

Hela rummet blir mycket lugnare och bättre.

 

Du väljer den färg du vill ha. Enkelt!