Basic logga TRIABS™

Vi är ett team med duktiga ljudexperter. 
TRIABS™ är en hörn- eller kantabsorbent och är mycket effektiv långt ner i frekvensområdet och balanserar C50 (taltydlighet) effektivt. 
Installation görs enkelt  i hörn och/eller i kanter vid tak.

Hela rummet blir mycket lugnare och lättare att tala i. Du väljer den färg du vill ha. Enkelt! Kontakta oss på info@triabs.se så löser vi era ljud- och akustikproblem snabbt och kostnadseffektivt.